STS Sävar Turbo Site

:: ARTIKLAR ::

(Jens turbo-teorier)

Bottendelen

1. Bottendelen

Turbosystemets grunder

1. Grunderna
2. Flödesbalans
3. Grenrör
4. Grenrör (forts)
5. Wastegate
6. Wastegate (forts)

Toppar och flöden

Uppdaterad 2005-02-27

1. Inledning
2. Flöde
3. Utformning
4. Förbränningsrummet
5. Bilder och diagram

Volvo rödblock trim

Uppdaterad 2006-10-04

© www.savarturbo.se 2004