STS Sävar Turbo Site

:: TOPPAR OCH FLöDEN : Inledning ::

Nästa sida: -->
2. Flöde

Inledning

B20 förbränningsrum I detta avsnitt i teorihörnan tänkte jag dela med mig lite av dom erfarenheter jag och mina kompisar här i Sävar har kommit fram till vad gällande diverse portade toppar.

Innan jag börjar skulle jag bara vilja säga att jag inte utger mig själv som någon fullärd guru i detta extremt svåra ämne men efter ca 10 st lätt modifierade gat-toppar och ca 20st fullrace-portade toppar de sista 13 åren och ett otaligt antal timmar experimenterande i min flödesbänk senaste året har vi kommit fram till en del intressanta saker. Vi har inte heller bara hållit på med Volvo utan portat BMW, Cheva small/big block, BMC, VW/Audi/Seat 4V, Ford, Renault, VW bubbla med fler.
Så det finns säkert intressanta saker för de flesta biltrimmare.

Men innan vi fördjupar oss i de olika topparnas olika egenheter så ska jag försöka förklara en del grundläggande saker som rör detta ämne.

FLÖDET mäts oftast i enheten cfm som är engelska imperial och betyder "cubic foot/minute". Det mäts oftast vid ett visst tryckfall som oftast anges i tum vattenpelare. Det luriga är att det ofta används olika tryck så man måste alltid veta vilket tryck som används och räkna om siffrorna när man ska jämföra siffrorna mellan olika toppar. Se tabellen i slutet av artikeln för en omräkningsmetod.

KANALSTORLEK mäts oftast i millimeter (mm) diameter i runda kanaler men även som area i fyrkantiga kanaler. Det mäts också ofta i kubik centimeter (cc) total kanal volym på amerikanska toppar.

GASHASTIGHETEN i kanalen kan mätas med en liten prob som sitter på en pinne som man för in i kanalen vid flödestest. Man kan också räkna ut teoretiska medelhastigheten om man vet flödet och arean på kanalen, fast då krävs turbulensfri kanal vilket sällan existerar verkligheten.

VENTILAREAN på olika ventiler/toppar räknas ut med denna formel:
Radien x Radien x 3.1416
(multiplicera med 2 på 4-ventilstoppar)

VENTILÖPPNINGSAREAN på olika toppar räknas ut med denna formel:
Diametern x 3.1416 x Lyftet
(multiplicera med 2 på 4-ventilstoppar)

FLÖDESBALANSEN mellan insug- och avgassidan på toppen räknas ut genom att dividera avgasventilens flöde med insugsventilens.

KANALENS UTFORMNING bestämmer till stor del flödet på höga lyft, men är svår att påverka vid portning.

SQUISH är namnet på den del i förbränningsrummet som kommer närmast kolven vid ÖDP och klämmer i väg den oförbrända bränsle-luft-blandningen mot mitten i förbränningsrummet för snabbare och effektivare förbränning.

KLÄMSPALTEN är avståndet mellan squishen och toppen.

Nästa sida: -->
2. Flöde
© www.savarturbo.se 2004