STS Sävar Turbo Site

:: TOPPAR OCH FLöDEN : Bilder och diagram ::

<-- Föregående sida:
4. Förbränningsrummet

Tabell för att konvertera flöden

För att konvertera dina siffror hitta raden för trycket vid vilket flödet uppmättes i vänstra kolumnen, hitta sedan det tryck du vill omvandla till i översta raden. Där raden och kolumnen skär varandra hittar du omvandlingsfaktorn du ska använda.

Exempel: Om flödet är 65 cfm vid ett test tryck på 5" vattenpelare, vad skulle flödet bli vid ett tryck på 15" ?

Nytt flöde = 65 cfm x 1.73 = 112.5 cfm

  3 5 7 10 12 15 20 25 28 30 35 40 45
3 1.000 1.290 1.530 1.820 2.000 2.240 2.580 2.890 3.050 3.160 3.420 3.650 3.870
5 0.774 1.000 1.180 1.410 1.550 1.730 2.000 2.240 2.370 2.450 2.650 2.830 3.000
7 0.655 0.845 1.000 1.120 1.310 1.460 1.690 1.890 2.000 2.070 2.240 2.390 2.540
10 0.548 0.707 0.887 1.000 1.090 1.220 1.410 1.580 1.670 1.730 1.870 2.000 2.120
12 0.500 0.645 0.764 0.913 1.000 1.120 1.290 1.440 1.530 1.580 1.710 1.830 1.940
15 0.447 0.577 0.683 0.816 0.894 1.000 1.150 1.290 1.370 1.410 1.530 1.630 1.730
20 0.387 0.500 0.592 0.707 0.774 0.866 1.000 1.120 1.180 1.220 1.320 1.410 1.500
25 0.346 0.447 0.529 0.632 0.693 0.775 0.894 1.000 1.060 1.100 1.180 1.260 1.340
28 0.327 0.422 0.500 0.598 0.654 0.721 0.845 0.945 1.000 1.040 1.120 1.200 1.270
30 0.316 0.408 0.483 0.577 0.632 0.707 0.816 0.913 0.966 1.000 1.080 1.150 1.220
35 0.293 0.378 0.447 0.535 0.586 0.655 0.756 0.845 0.894 0.926 1.000 1.070 1.130
40 0.274 0.354 0.418 0.500 0.548 0.612 0.707 0.791 0.837 0.866 0.935 1.000 1.060
45 0.258 0.333 0.394 0.471 0.516 0.577 0.667 0.745 0.789 0.816 0.882 0.943 1.000

Flöde och effekt hör samman

images/teori/toppar_floden/airflow_vs_power.jpg
<-- Föregående sida:
4. Förbränningsrummet
© www.savarturbo.se 2004