STS Sävar Turbo Site

:: TURBOSYSTEMETS GRUNDER : Wastegate (forts) ::

<-- Föregående sida:
5. Wastegate

Även wastegaterörens början i kollektorn påverkar hur långt de räcker. Ett extremt exempel är på låga laddtryck (0.3 bar) som Indycar-motorer där stora avgasflöden i kombination med extremt låga avgastryck (ca 0.1 bar) gör att avgaserna måste ledas in i wastegaten:

images/teori/turbogrunder/tn/teo3.jpg

Jämför med F1-turbon nedan där höga laddtryck används, här behöver inte avgaserna ledas in i wastegatarna och man är mer rädd om kollektorns form:

images/teori/turbogrunder/tn/teo8.jpg

Det som mest avgör hur stor wastegaten behöver vara är avgastrycket, vid ett högt avgastryck blir tryckfallet stort över ventilen då behöver den inte vara riktigt lika stor eller ledas in som i de två exemplen ovan.

För dom kompromisslösa kan man få fördelarna från enkel och dubbel wastegate utan nackdelarna, se på bilderna på Magnus Söderlunds Volvo PV, det är det mest kompromisslösa grenröret jag någonsin sett. Enda nackdelen med det är att det tog ett år att bygga! (bild kommer senare)

Liknande system finns också på Peters BMW:

images/teori/turbogrunder/tn/teo10.jpg

Och här igen på kolfiber PVn:

images/teori/turbogrunder/tn/teo7.jpg

Jag hoppas att denna genomgång av grund-teori har varit intressant och inte allt för krånglig och svårläst. Har ni frågor eller synpunkter så skriv på forumet så ska någon av oss från Sävar-trakten försöka svara.

/Jens Gustavsson

<-- Föregående sida:
5. Wastegate
© www.savarturbo.se 2004